Varför är plast så populärt för förpackningar?

Under de år som förpackningsbranschen vuxit sig starkare har flertalet olika material varit populära, material som har hjälpt till att göra förpackningarna både starkare och säkrare. Kartong har länge legat i topp, vilket inte är så konstigt om man ser till hur billigt och användbart det är. Sedan plast introducerades i förpackningsindustrin har dock möjligheterna att skapa smarta och intressanta förpackningar blivit enormt mycket större.

Ett av de främsta skälen till att förpackningar av plast blivit så pass populärt idag, är dess förmåga att formas efter alla möjliga olika sorters produkter. På det sättet skapar man enkelt skräddarsydda förpackningar, oavsett om syftet är att få en produkt att sticka ut ur mängden på butikshyllan eller att minimera materialåtgång och utrymme för att spara på resurser. Ett bra exempel på detta är förpackningsmetoden krympinplastning. Vid krympinplastning skräddarsys förpackningen efter produktens utformning. Detta sparar en hel del material och minskar vikten vid frakt, vilket är en stor fördel ur en miljöaspekt. Krympinplastning kan göras för att skydda förpackningen, få den att sticka ut, höja förpackningens kvalité och för att ”gruppera” olika förpackningar i en större.

Ytterligare en fördel med att använda plast som material är att det kan vara mycket hårt, och har därför stor förmåga att skydda produkterna inuti. Blisterförpackning är en typ av förpackningsmetod som skyddar produkten med hjälp av dess hårdhet, men som också har förmåga att anpassas efter i princip vilken produkt som helst. Plastförpackningar av den här typen kan lyfta fram produkten med hjälp av unik design samt reducerar svinn vid produktion.

Plast har alltså många fördelar och är extremt anpassningsbart, vilket har gjort att det blivit ett av de mest använda materialen inom förpackningsindustrin. Plasten kan dock behöva kombineras med andra material. När det till exempel kommer till transport av plastförpackningar kan användning av kartong ofta förekomma för emballage och kartonering. Om du vill veta mer om plastförpackningens fördelar och möjligheter kan du vända dig till Lagerblad Förpackningsmaskiner.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lagerblad Förpackningsmaskiner.”