Revolutionerande Plastförpackningar

Förpackningen är sällan något man tänker på mer än några sekunder, precis när man har köpt eller fått en ny pryl eller livsmedelsprodukt. Förpackningar i plast är däremot något som engagerar många i tillverkningsbranschen och som anpassas efter konsumenters behov och möjligheten att återvinna materialet. Plastens formbarhet gör den till det optimala förpackningsmaterialet för alla typer av produkter. Förpackningarna kan anpassas utifrån färg, vikt, storlek, form, användningsområde, tryck, behov av skydd med mera. Plast kan formas på tusen olika sätt för att tillgodose behov av olika slag, allt från airbags till mobiltelefoner. Plastens formbarhet är förpackningsindustrins största tillgång idag och det tillsammans med att man har utvecklat och förbättrat metoder för plaståtervinning gör plasten till det optimala förpackningsmaterialet.

En av de fördelar plast för med sig är att den har gjort det möjligt att förlänga hållbarheten och förbättra kvaliteten för färskvaror som mejerivaror, kött och grönsaker med mera. Plastförpackningar kan göras starka så att de klarar av även långa transporter. Tack vare alla fördelar med plastförpackningar har efterfrågan på maskiner som tillverkar och förpackar med plast ökat. Det finns maskiner som packar i tråg, lådor eller i krympinplastning. Lagerblad är ett företag som levererar maskiner för förpackning med hjälp av plast eller andra material. Några av de märken de är återförsäljare av är:

  • TOSS
  • HUGO BECK
  • POLYPACK
  • ZINOPAC
  • MESSERSI
  • CMC

De har maskiner för förpackning av både små och stora produkter. När man behöver plastförpackningar för choklad, leksaker, frukt och grönsaker, flaskor, industriprodukter eller inplastade tråg kan man kontakta Lagerblad för att höra vad de rekommenderar för lösningar.

Tanken med att använda förpackningsmaskiner är dels att göra arbetet effektivare men även att göra hanteringen av varor och främst livsmedel säkrare. Förutom maskiner för förpackning med plast har Lagerblad en maskin som helautomatiserat hela förpackningsprocessen. Maskinen känner av varan och tillverkar en anpassad låda i kartong efter varans mått. Den här maskinen passar särskilt bra för e-handelsföretag som säljer enstaka varor av olika storlek och slag. Eftersom hela förpackningen är anpassad efter varan minskar risken att den går sönder vid transporten. Dessutom minskar det kostnaden för förpackningsmaterialet eftersom inget onödigt förpackningsmaterial används.

 

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lagerblad.”