Plastförpackningar för säker hantering och förvaring

I början av produktindustrin låg största fokus på själva produkten. Men efter en tid stod det klart att en tilltalande förpackning säljer. Numera tittar kunderna på din förpackning och därför är det viktigt att ha en snygg och tilltalande förpackning för just din produkt.
Lagerblad Förpackningsmaskiner kan genom sina förpackningsmaskiner erbjuda ett bra sätt för dina produkter att förpackas på ett säkert och snyggt sätt.

Med förpackningsmaskiner inplastning packas produkten in på ett snyggt sätt och plasten skyddar produkten mot fukt eller mot andra yttre påfrestningar. Att skydda produkten är viktigt under förvaring, transport och hantering, där är plastförpackningar ett mycket bra skydd. Processen att paketera har förenklats med hjälp av moderna maskiner. Förr i tiden var förpackningsarbetet ett tidskrävande moment och företagen var tvungna att anställa flera personer för denna manuella uppgift. Idag är detta en betydligt enklare uppgift som kräver ytterst lite manuell hantering.

Plastförpackningar är något som är mycket känsligt och hanteringen är en viktig fråga, inslagning och plast används flitigt av företag världen över. Trots att plasten är tunn är den otroligt slitstark och tålig. Plasten är såklart återvinningsbar och snäll mot miljön.

När förpackning sker med hjälp av maskiner, utförs egentligen fler arbetsuppgifter än bara själva packningsmomentet. CartonWrap är en smart maskin som per automatik känner av produktens storlek och därefter göra förpackningen i rätt storlek. En annan funktion är att den även kan märka förpackningen med tex en logotyp. För företag som levererar paket, är det här en mycket uppskattad funktion.
Förpackningar kan göra underverk för din produkt och kan göra den visuellt mer tilltalande än dina konkurrenters produkter!

Med nästan 30 års erfarenhet i förpackningsbranschen, är Lagerblad Förpackningsmaskiner en av de mest betrodda leverantörerna i Stockholm när det kommer till förpackningsmaskiner inplastning, krympinplastning, påsförpackning och inplastning av produkter på tråg eller i kartong.

Författare – Thomas Lundqvist

“Författarens åsikter är helt sin egen och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos LAGERBLAD Förpackningsmaskiner AB”