Plastens betydelse för livsmedel och tillverkningsindustrin

Förpackning av produkter har blivit en viktig del i tillverkningsbranschen. Tack vare maskiner är det på många sätt även något som har utvecklats mycket snabbt. För några årtionden sedan var förpackningen bara ytterligare en del av logistikkedjan. Utveckling av tekniken för förpackningsmetoderna har gjort det möjligt att förpacka på nya sätt, däremot är råmaterialen som används för tillverkning av förpackningar i stort sett desamma. De vanligaste materialen för förpackning är trä, papp och plast.

Plast har länge varit ett av de viktigaste materialen som ofta används för förpackningar. Det finns flera anledningar till att plast är ett så användbart material i förpackningsindustrin. En av orsakerna är att det är flexibelt och kan formas på ett sätt som passar varan som ska förpackas. Med så många olika typer av varor som förpackas idag hade förpackningen varit en mycket mer komplicerad process utan plastförpackningar. Det är inte bara själva förpackningsprocessen som underlättas. Tack vare bubbelplast är det lättare att skydda ömtåligt gods vid transport eller liknande. Jämfört med glas väger plasten också mindre vilket gör att lasten blir lättare när glasförpackningar byts ut mot förpackningar i plast.

Förpackning av matvaror har de senaste åren ökat markant. Både tillverkare och butiker har upptäckt att hållbarheten förbättras och lagerhållningen underlättas av bra förpackningar. Eftersom mat är en känslig produktkategori ställs det höga krav på förpackningsmaskiner livsmedel. Idag finns det inga begränsningar kring vad som kan förpackas, allt från juicer och soppor till färdigrätter och bakverk, listan kan göras lång. För många av dessa produkter har plast en stor betydelse när det gäller hållbarhet. Plastförpackningar hjälper till att bevara färg och smak och skyddar även produkterna från bakterier och annat som kan förstöra dem.

Tekniken i förpackningsmaskiner livsmedel har utvecklats för att garantera säkerhet och hygien. Eftersom allt automatiseras och den mänskliga kontakten minskar blir även risken för misstag eller fel orsakade av den mänskliga faktorn mindre. Maten blir alltså säkrare, bättre och godare med bra förpackningar. Dessutom kan butiker köpa in större partier av produkterna på en gång eftersom hållbarheten förlängs vilket ofta resulterar i ökad försäljning för tillverkaren och lägre inköpspriser för butikerna, många av dessa framsteg har blivit möjliga tack vare smarta förpackningar i plast.

Författare: Martin Holmgren

”Åsikterna i den här texten är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis Lagerblads åsikter.”