Plast för smart paketering

Användningen av förpackningsmaskiner har utan tvekan förenklat för de verksamheterna inom tillverkningsindustrin och den logistiska delen av den. En annan viktig fördel med att använda maskinerna för packning är bättre utnyttjande av råvaran. Även om den teknik som används för att förpacka olika varor har förändrats, är de råvaror som används för förpackningar mer eller mindre desamma. Kartong och plast har varit sådana material som har kvarstått trots att tekniken av förpackningsmomentet har förändrats genom åren.

När det gäller plast är den största fördelen att det är ett råmaterial som enkelt kan hanteras och formas efter önskemål och behov, trots att metoden och syftet med förpackningar har utvecklats, anses plast fortfarande vara en viktig faktor för förpackningar. Kombinationen förpackningar plast och kartong ger ett extra bra skydd vid transport och hantering av produkterna.
Med dagens e-handlare som utlovar expressleveranser har trycket hos logistikföretagen ökat och det är extra viktigt att produkterna är förpackade på ett sätt så det inte finns någon risk för skador vid hanteringen.

Med hjälp av förpackningar plast kan man skydda produkten mot fukt, med plastförpackning i form av bubbelplast skyddas produkten mot både fukt och stötar och används ofta vid förpackning av tex elektriska föremål. Plast kan användas på många sätt, det finns vissa produkter som kräver tjockare och tåligare förpackningar av plast för extra skydd.

Tack vare användningen av förpackningar som tetraförpackningar, kan de tillverkande företagen vara säkra på att livsmedel kommer fram till slutkund i bästa skick. Detta är endast möjligt med hjälp av förpackningsmaskiner.
Förutom livsmedel är en annan mycket viktig produkt läkemedel. Förpackning av läkemedel är viktigt av olika skäl, tabletterna måste vara säkrade så att smuts inte kan komma in eller att de inte går sönder under hanteringen från leverantör till slutkund. Den vanligaste metoden för förpackning av läkemedel är på en så kallad blisterkarta där var tablett enskilt kapslas in i en plastbubbla.

Lagerblad har sålt högkvalitativa förpackningsmaskiner i många år och har därmed tjänat förtroende hos många tillverkande företag och industrier. De levererar både semi- och helautomatiska maskiner för små som stora behov.

Författare : Ellen Lindahl

”Åsikterna i den här texten är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis Lagerblads åsikter.”