Pålitliga maskiner för förpackning av läkemedel

Förpackningar är viktig del i produktionsprocessen för läkemedelsföretag. Kraven på säkerhet gör att läkemedel alltid ska säljas förpackade. Lagerblad är ett företag som har ett brett utbud av förpackningsmaskiner som går att anpassa efter de krav som finns för läkemedelsförpackning. Förpackningar skyddar de medicinska produkterna från att kontamineras eller förorenas och ökar därmed även deras hållbarhet. Det finns regler och föreskrifter om hur läkemedel ska förpackas och vilken information som måste följa med läkemedlen. Att regler kring läkemedelsförpackning följs är viktigt för såväl apotek, vårdpersonal och patienter.

Läkemedel finns i olika former, flytande, i tablettform, som kapslar, och förpackas i blisterförpackningar, kartonger, ampuller, flaskor med mera. Det finns flera tekniker för förpackning av läkemedel. För att kunna förpacka läkemedlen rätt krävs maskiner som är anpassade efter det läkemedel som ska förpackas. Förpackningen ska skydda läkemedlet, garantera kvalitet och hygien samt hindra obehöriga, exempelvis barn, från att komma åt det. Eftersom läkemedel är en känslig produktgrupp kräver den extra omsorgsfull förpackning.

Det är dessutom viktigt att välja rätt material för förpackning av läkemedel. Materialet ska förhindra produkten från att förstöras av fukt eller syre. Ett material som passar bra för detta ändamål, och därför i stor utsträckning används för att förpacka läkemedel, är plast. Det används i allt från blisterförpackningar till flaskor och användningsområdena utvecklas hela tiden.

En annan typ av förpackningar i plast är bubbelplast som kan användas som skyddsemballage för ömtåliga produkter och förpackningar som flaskor, ampuller med mera. Bubbelplast lämpar sig särskilt bra vid transport av glasflaskor. Lagerblad har maskiner som klarar av att tillverka förpackningar för läkemedel och förpacka dem samt tillverka skyddande emballage. De har även maskiner för krympinplastning, påsförpackning och förpackning av produkter i lådor och tråg.

Behovet av förpackningsmaskiner inom läkemedelsindustrin är inte begränsade till förpackning av läkemedel. Många företag behöver även förpacka andra produkter som medicinska och kirurgiska instrument. En säker förpackningsprocess garanterar att produkterna är rena och sterila när de ska användas.

Lagerblad har levererat förpackningsmaskiner till olika företag i många år. De har ett brett utbud av maskiner som är anpassade för olika typer av förpackningsmetoder, material och produkter. De har bland annat maskiner som passar all typ av läkemedelsförpackning.

Författare: Bengt Möller

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lagerblad.”