Nya produkter kräver nya förpackningsmetoder

Förpackningsindustrin är helt beroende av produkterna som förpackas och måste därför följa med i utvecklingen när produkter eller förutsättningar förändras. Kvaliteten av en produkt avgörs idag av mer än produkten i sig. Allt i anslutning till en produkt ska idag kontrolleras, inte minst förpackningen. Företag, som exempelvis Lagerblad Förpackningsmaskiner, som tillhandahåller förpackningsmaskiner av hög kvalitet har revolutionerat förpackningsindustrin och förbättrar i slutändan produktens kvalitet. De har allt från maskiner som gör specifika uppgifter till automatiska maskiner som klarar av hela logistikkedjan.

Sådana förpackningsmaskiner livsmedel innebär helt nya sätt att organisera och planera produktionsprocessen för många producenter och tillverkare. Maskinerna har inte bara blivit snabbare utan även mer pålitliga. Den mänskliga faktorn i förpackningsledet är inte längre ett problem eftersom maskinerna helautomatiserar förpackningsystem på ett helt annat sätt än förut. Maskinen skannar av varan och tillverkar och skapar en förpackning som stämmer överens med måtten på varan, därefter sköter maskinen förpackning och adressering, om den ska skickas. Den kan till och med lägga i fakturor helt automatiskt. Detta gör den till den ultimata förpackningsmaskinen för alla e-handelsföretag.

När det gäller förpackningsmaskiner livsmedel möjliggör nya maskiner en säkrare förpackning av varor som kan vara känsliga. Vacuumförpackning gör att varorna håller betydligt längre än med traditionella förpackningsmetoder. Bra förpackningar sänker arbetskostnaderna och minskar svinnet. Belastningen på miljön inom tillverknings- och förpackningsindustrin kan också minska med rätt utrustning.
Hos Lagerblad Förpackningsmaskiner finns det även miljövänliga lösningar.

Lagerblad helautomatiserar förpackningsystem och är en pålitlig partner när det gäller förpackningsmaskiner. För stora företag som har logistik som huvudområde är dessa system mycket användbara och underlättar arbetet på mer än ett plan. Med en maskin som sköter allt från förpackning till etikettering blir produktionskedjan lättare att hantera och risken för fel minskar avsevärt. Maskinerna från Lagerblad Förpackningsmaskiner är enkla att hantera och underhålla och används av många företag i hela landet. De tror på kvalitet före kvantitet men med en maskin från Lagerblad Förpackningsmaskiner kan du räkna med att få båda.

Författare – Olof Ek

Texten är skriven av tredje part och kanske inte reflekterar företagets åsikter.