Förpackningsmaskiner – En viktig del i tillverkningsprocessen

Det är viktigt att skydda sina produkter under långa transporter och under hantering mellan olika mottagare. Vissa produkter färdas långt med lastbil, båt, tåg eller flyg innan de når fram till kunden.
Tack vare dagens moderna förpackningar plast skyddas produkterna mot fukt och stötar, platsen är tålig och hjälper till att hålla produkterna på plats under transport och uppackning.

Read More

Bra förpackningar och inslagning är avgörande för en produkt!

Branscher som drivs av tillverkning växer allt snabbare och blir allt viktigare på marknaden. Tillväxten av industrisektorn spelar en viktig roll och nya sätt efterfrågas för att utnyttja teknik för att effektivisera processer ytterligare.
Under åren har packning av produkter utvecklats en hel del. Tidigare sågs det som något som endast var nödvändigt för logistiska ändamål och det fanns hela avdelningar av anställda som skötte distributionen men nu har högteknologiska maskiner ersatt dessa arbetsuppgifter.
Idag är förpackningen mycket mer än bara en produkt i en kartong. Numera packas och levereras alla typer av produkter och varor på bara någon dag och skickas till kund, allt från elektronik, möbler och mat. Konsumenten förväntar sig en snabb leverans.

Förpackningsmaskiner anpassade för försändelser hanterar mer än bara själva förpackningen, maskinen kan känna av storlek på varan och direkt anpassa kartongen därefter. Maskinen kan även hantera adressering, iläggning av fakturor mm. Det finns många bra kvalitetsmaskiner på marknaden som både förenklar och förbättra förpackningsmomentet, rätt maskin kan spara både tid och pengar på sikt. Förpackningsmaskiner inplastning är särskilt användbara för livsmedel, multipack och produkter med eller utan tråg. Dessa maskiner är byggda och designade på ett sätt att de kan hantera även den mest komplicerade delarna i förpackningsprocessen.

Read More

Plast för smart paketering

Användningen av förpackningsmaskiner har utan tvekan förenklat för de verksamheterna inom tillverkningsindustrin och den logistiska delen av den. En annan viktig fördel med att använda maskinerna för packning är bättre utnyttjande av råvaran. Även om den teknik som används för att förpacka olika varor har förändrats, är de råvaror som används för förpackningar mer eller mindre desamma. Kartong och plast har varit sådana material som har kvarstått trots att tekniken av förpackningsmomentet har förändrats genom åren.

När det gäller plast är den största fördelen att det är ett råmaterial som enkelt kan hanteras och formas efter önskemål och behov, trots att metoden och syftet med förpackningar har utvecklats, anses plast fortfarande vara en viktig faktor för förpackningar. Kombinationen förpackningar plast och kartong ger ett extra bra skydd vid transport och hantering av produkterna.
Med dagens e-handlare som utlovar expressleveranser har trycket hos logistikföretagen ökat och det är extra viktigt att produkterna är förpackade på ett sätt så det inte finns någon risk för skador vid hanteringen.

Read More

Vilken roll spelar förpackningsmaskiner för livsmedelsprodukter?

Vi lever i en värld där de produkter som vi använder har blivit lika viktigt som de tre grundläggande krav för överlevnad. Mat, kläder, husrum är de väsentliga saker tillsammans med pengar som är den viktigaste faktorn för att köpa alla dessa produkter människor är så vana vid. Det finns inga tendenser som tyder på att den ständigt ökande konsumtionen kommer vända neråt.

På grund av den start-up kulturen som vi lever i, har fler och fler börjat inse potentialen med att starta sina egna industrier och fabriker.

Read More

Bra produkter kräver bra förpackningar

Förpackningsindustrin har genomgått många förändringar under de senaste årtiondena. I takt med att tekniken hela tiden förnyas och förbättras har även förpackningsindustrin utvecklats. Förpackningar har gått från att bara vara rent praktiska och underlätta logistik och transport av varor till att bli en viktig del i produktionskedjan och ytterligare en möjlighet för företag att marknadsföra sig på. Detta är anledningen till att förpackningar har fått en större roll i det moderna samhället.

Högkvalitativa förpackningar har sina fördelar vilket varje tillverkare och säljare kan berätta om. Men den största förbättringen som skett när det gäller förpackningar är förpackningsmaskiner. Hela produktionskedjan har underlättats av förpackningsmaskinerna oavsett vilken produkt det gäller. För vissa produkter är förpackningen av större vikt än för andra. En sådan produktkategori är läkemedel. Förpackning av läkemedel har gjort läkemedelshanteringen säkrare eftersom det går att förpacka tabletter med mera i en ren miljö och helt enligt doseringsanvisningar vilket även underlättar för konsumenten.

Read More

Förpackning av plast för säker packning

När det kommer till tillverkningsindustrin anser många att maskiner är mycket fördelaktiga för dessa typer av företag. Det finns flera skäl till varför maskinerna har helt förändrat hur tillverkarna och kunderna ser på förpackningar. Man kan slå fast att en enorm förändring har skett för hela förpackningsindustrin sedan maskiner kom in i bilden. Därför är det heller ingen överraskning efter den industriella revolutionen har förpackningsmaskinerna spelat en stor roll i att underlätta packningsmomentet. Förpackningar och förpackningsmetoder är på många sätt viktigt för företag, bra förpackningar kan hjälpa att bidra till en smidigare logistik samt bidra till att minska kostnaderna av produkten.

Read More

Blisterförpackningar – en smart förpackningslösning

Ända sedan den industriella revolutionen har det skett en enorm förändring i det mesta. På grund av användningen av maskiner har en massa saker möjliggjorts och framförallt förenklats. Många saker som tidigare var svåra att genomföra kan nu enkelt göras tack vare användningen av maskiner. Detta har varit fallet för många industrier och fabriker, de som har dragit störst nytta av förpackningsmaskiner har varit tillverkningsindustrin. Fabriker och tillverkare som tidigare varit tvungna att anställa personal för att utföra arbetet manuellt har ersatts av smarta förpackningsmaskiner.

Read More

Kostnadseffektiva och lätthanterliga förpackningsmaskiner

Om du funderar på att starta ett företag som innefattar hantering av produkter finns det många saker att tänka på. Finansieringsfrågor är något av det första som måste beaktas, redan innan företaget startas och framför allt om man planerar att ha en produktion av något slag. Produktion är ofta det som gör att många företag misslyckas i ett tidigt skede. Det krävs tid, energi och inte minst pengar för att kunna starta en produktion eller industri. En av de sakerna som kräver mycket pengar och ofta utgör en stor del av budgeten i uppstartsskedet av ett företag är inköp av maskiner.

Read More

Kvalitetsmaskiner för plastförpackningar

Det är många saker som behöver tas med i beräkningen när ett företag bestämmer sig för att producera en vara med intentionen att sälja den. Förr i tiden var konkurrensen för produkterna inte lika hård och därför kunde en unik produkt säljas även om förpackningen var dålig eftersom det inte fanns några konkurrenter. Idag är konkurrensen däremot hårdare. Marknaden är fri och monopolen är färre. För de flesta produkter finns det en rad olika varianter allt från välkända märken som först lanserar produkterna till billiga kopior som säljs billigt. Därför blir varje liten detalj i en produkt viktig för hur försäljningen kommer att gå.

Read More

Maskinerna som har förändrat förpackningsindustrin

Med ny teknik följer makt. Nämligen makten att förändra spelreglerna på marknaden. Ända sedan den industriella revolutionen har man tagit hjälp av maskiner för att utföra olika uppgifter. Att använda maskiner till att förpacka varor och produkter har sedan dess blivit vanligare och vanligare. När allt ska gå snabbt och smidigt har det blivit allt vanligare med endagarsleveranser. Utan maskiner hade den här typen av leveranser inte varit möjlig. En viktig del i det här är förpackningen av varorna. Förpackningar är viktiga på flera sätt. Förutom att skydda varan ska de vara snygga och locka till köp.

Read More

Page 3 of 4«1234»