Förpackningsmaskiner skapar bättre förutsättningar för produkternas hållbarhet

Förpackning är inte längre ett separat steg i logistikkedjan. Tack vare ny teknik inom produktionskedjan och nya förpackningsmaskiner har förpackningen av varor kunnat integreras i själva produktionen och gjort processen mer effektiv. Nya förpackningsmaskiner gör det även möjligt att förpacka på ett nytt sätt som inte tidigare var möjligt. Detta gör att risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn minimeras och förpackningarna blir bättre än någonsin.

Förpackningen har i sig själv fått större utrymme både hos tillverkare och konsumenter. För tillverkningsföretagen kan förpackningen användas som för marknadsföring och för kunder kan förpackningen ibland vara avgörande för vilken produkt de i slutändan väljer. Därför är förpackningen och förpackningsprocessen en viktig del i produktionen av en produkt. En av framgångsfaktorerna för en förpackning är materialet. Plast har länge använts som förpackningsmaterial på grund av sina goda egenskaper när det gäller att skydda produkten vid transport och lagring. Därför har plasten en viktig roll som förpackningsmaterial. En annan av plastens goda egenskaper är att den kan formas på i stort sett vilket sätt som helst vilket gör att den passar som förpackningsmaterial för de allra flesta produkterna.

Tillverkningen av medicin är en känslig process som kräver noggrannhet och precision inom alla led av produktionen. Därför spelar även förpackning av läkemedel en viktig roll. Plast och nya förpackningsmaskiner gör förpackningsprocessen enklare och säkrare på flera sätt, bland annat genom möjligheten att skapa anpassade förpackningar. Blisterförpackningen är en av de mest revolutionerande innovationerna när det gäller förpackning av läkemedel eftersom de gör det möjligt att förpacka läkemedel på ett säkert och skyddande sätt. Även här spela plasten som sagt en viktig roll som skyddsmaterial för känsliga produkter.

Livsmedelsindustrin utgör en stor del av tillverknings- och produktionssektorn. Kraven på förpackningar av olika livsmedel har ökat de senaste åren. Bra förpackning av livsmedel har visat sig förbättra hållbarheten hos många varor vilket gynnar både producenter, återförsäljare och konsumenter i och med att svinnet minskar och mängden förstörda livsmedelsprodukter blir mindre. Livsmedel är en känslig produktkategori eftersom produktens kvalitet kan vara avgörande för människors hälsa. Därför blir även förpackning av livsmedel en viktig del i arbetet för att skapa en bättre hälsa. Maten håller bättre, skadas inte vid transport och blir godare med rätt förpackningsprocess och bra förpackningsmaterial.

Författare:  Felix Strand

”Åsikterna i den här texten är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis Lagerblads åsikter.”