Förpackningens roll idag

En produkts förpackning kan bidra enormt mycket till försäljningssiffrorna. Hos en del produkter är förpackningen till och med en del av identiteten, den del som kunderna känner igen och associerar till när de tänker på produkten i fråga. Förutom att bidra till identitet och försäljningssiffror ska en förpackning självklart också skydda produkten, och materialet man väljer beror därför till stor del på vad det är för typ av produkt. Många livsmedel förpackas exempelvis med hjälp av inplastning för att skydda mot bakterier och fukt.

Det är inte ovanligt att en produkt, eller en del av en produkt, tillverkas i ett annat land än där den slutligen ska säljas. På grund av detta måste förpackningens utformning även ta hänsyn till transportförhållanden. Produkten ska förpackas säkert och skyddas mot eventuella stötar och väderförhållanden. Det är även viktigt att spara på utrymme, eftersom att det både minskar transportkostnader och är bättre för miljön. Krympinplastning är en teknik som används för att förpacka produkter med minsta möjliga åtgång av material och storleksutrymme. Metoden går ut på att forma plastförpackningen efter produktens utformning så att den blir så effektiv som möjligt.

Utöver den primära förpackningen måste produkten ofta skyddas ytterligare under transport. Man skapar då ytterligare en förpackning som är tåligare och ofta kan innehålla flera primärförpackningar. Livsmedel av olika typer är en av de mest tillverkade och förpackade varor som finns. Materialet på förpackningen har att göra med vilken typ av vara det är. Kartong är ett av de mest använda materialen, men då det rör sig om ömtåliga varor som kräver bättre skydd använder man istället plast. För att skapa enkla och kostnadseffektiva plastmaskiner använder många industrier förpackningsmaskiner för inplastning. På det sättet minimeras mängden spill, vilket är både miljövänligt och sparar en hel del pengar. Förpackningsindustrin är hela tiden under utveckling, och med hjälp av nya innovationer blir förpackningarna hela tiden säkrare och tillverkas på ett mer miljömedvetet sätt. Lagerblad Förpackningsmaskiner levererar smarta förpackningsmaskiner till en rad olika industrier. Till dem kan man vända sig mer frågor om krympinplastning som förpackningsteknik.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lagerblad Förpackningsmaskiner.”