Förpackningens avgörande roll

I livsmedelsindustrin är det viktigt att på alla sätt se till att varorna når konsumenten i ett så gott skick som möjligt. För företag i branschen är det även viktigt att kunderna upptäcker varorna. Något som förenar dessa båda nödvändigheter är förpackningar. Få saker är så viktiga för en vara som hur den förpackas eftersom det avgör hur väl den håller sig och hur väl den syns i myllret av andra produkter och varumärken.

När det gäller förpackning av livsmedel är det viktigt att satsa på hög kvalitet. Förpackningar av bra kvalitet förlänger hållbarheten vilket inte bara är bra för kunden utan även för butiker och leverantörer eftersom svinnet blir mindre och större partier kan köpas in eller säljas på en gång.

Plastförpackningar i Stockholm

Hur förpackningarna ska se ut och vilket material som ska användas är något som beror på den råvara eller det livsmedel som ska förpackas. Olika material har olika egenskaper och fördelar. För känsliga råvaror som behöver skyddas från fukt, syre eller smuts och damm är förpackningar av plast den bästa lösningen. Plast har både den egenskapen att det enkelt går att forma efter varan och att det går att skapa helt täta förpackningar som står emot både fukt och annat som kan förstöra livsmedlet. De företag som är i behov av maskiner som tillverkar plastförpackningar Stockholm kan vända sig till Lagerblad som levererar förpackningsmaskiner för bland annat livsmedelsförpackning.

Förutom att skydda innehållet är förpackningar även viktiga ur marknadsförings- och säljsynpunkt. En vara med snygg och attraktiv förpackning har större sannolikhet att väljas av konsumenten framför en vara med en mindre attraktiv förpackning. I livsmedelsbutiker ligger varorna ofta tätt på hyllorna och valen mellan olika produkter sker i regel mycket snabbt vilket gör att förpackningens design har en avgörande roll för försäljningsresultaten för en produkt.

Transporten är ännu en aspekt att ta hänsyn till i valet av förpackning när det gäller livsmedel. En transport innebär ofta att varorna utsätts för stötar eller måste staplas på varandra. Detta ställer höga krav på förpackningarna som måste vara tåliga för att livsmedlet inte ska riskera att förstöras i transporten. Även storleken på förpackningarna kan ha betydelse vid transporten. Mindre förpackningar innebär att ett större antal varor kan transporteras samtidigt vilket sänker kostnaderna för transporten. Lagerblad Förpackningsmaskiner AB har lång erfarenhet av förpackningar och förpackningsmaskiner och vet vad som krävs för effektiv och säker förpackning av livsmedel.

 

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lagerblad Förpackningsmaskiner AB.”