Fördelen med bra förpackning av livsmedel

Det huvudsakliga syftet med livsmedelsförpackningar är att bevara livsmedlen i gott skick tills de sålts och konsumerats. Ett annat syfte som förpackningar kan tjäna är att marknadsföra produkten. Bra förpackningsmetoder är avgörande när det gäller att uppnå båda målen med förpackningen. Om förpackningen görs på rätt sätt blir hållbarheten för livsmedlen längre och ökar därmed tillgängligheten eftersom varorna håller även under länge transporter och kan säljas på fler platser. Utbudet av livsmedelsprodukter ökar dessutom vilket ger kunderna bredare valmöjligheter. Ytterligare en fördel med bra förpackning är att det minskar risken för att livsmedlen förstörs eller att de utsätts för läckage vid transport med mera.

Bra förpackning av livsmedel ser alltså till att kvaliteten bevaras, även under långa transporter, oavsett värme eller andra väderförhållanden och gör det möjligt för nya konsumenter att ta del av produkterna. Förpackningsmetoderna måste ta hänsyn till dessa faktorer men även energiåtgång och materialkostnad.

Materialet som oftast används när man ska förpacka livsmedel är plast. Plast har flera goda egenskaper som gör det till ett passande material för livsmedelsförpackningar. Möjligheten att skapa helt täta förpackningar förlänger hållbarheten och håller smuts, fukt och annat som kan förstöra produkten utanför. Möjligheten att återvinna plast har även gjort materialet till ett bra val för förpackning av livsmedel ur miljöhänseende. Alla dessa egenskaper hos plasten är sådant som förpackningsindustrin har tagit fasta på vilket har lett till utvecklingen av effektivare förpackningsmaskiner.

En av de aktörer som verkar i förpackningsbranschen är Lagerblad som har levererat förpackningsmaskiner till olika företag sedan 1985. De har erfarenhet av maskiner för plastförpackningar, krympinplastning, påsar och pappförpackningar. En stor del av deras verksamhet rör förpackning av livsmedel och de har maskiner för förpackning av all typ av livsmedel, choklad, frukt, grönsaker med mera. De har inte bara förpackningsmaskiner för livsmedel utan även för leksaker, flaskor, smink, industriprodukter samt maskiner som skapar förpackningar och förpackar varor automatiskt efter varans mått. Några av de tillverkare som Lagerblad är återförsäljare för är POLYPACK, MESSERSI, ZINOPAC och CMC och de levererar maskiner till alla typer av företag, allt från små e-handelsföretag till läkemedelstillverkare. De erbjuder även installation och service för den som är i behov av det.


”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lagerblad.”