Carton Wrapping för en effektivare förpackningsprocess

Transport av varor sker i stor utsträckning, det rör sig om allt från matvaror till kläder. För att få dessa typer av varor från en plats till en annan krävs säker paketering av varorna så att de inte skadas under transporten. Produktförpackningen är viktigt och ska skydda produkten mot stötar, fukt och smuts. De företag som utvecklar dessa typer av kartonger och förpackningar inser vad som krävs för varje unik produkt. Vissa färskvaror och livsmedel kräver noggrann förpackning för att produkten inte ska vara dålig när den når butiken eller slutkund. Det finns olika typer av förpackningar för livsmedel såsom vakuum, glas, tetra-pak, kartong, plast mm. Lagerblad Förpackningsmaskiner är ett företag som har förstått vikten bakom förpackningar och kan erbjuda maskiner som packar efter Ert behov.

Read More

Hur användbara är plastförpackningar?

Plast har länge varit ett viktigt material i förpackningsindustrin. Utveckling i tekniken har lett till bättre förpackningsmaskiner som tar tillvara på plastens alla möjligheter, fördelar och egenskaper. Plast har en fantastisk förmåga att bevara och förlänga hållbarheten på livsmedel. När livsmedel förpackas omedelbart efter produktion eller skörd minskar dessutom risken för att de utsätts för fukt eller smuts som kan förstöra. Täta förpackningar underlättar även transport och förvaring av livsmedel.

Read More

Förpackningsmaskiner för alla produktgrupper

Förpackningar har en betydande funktion både när det gäller utseende på en produkt men även hållbarhet. Plast är ett material som har fått stor betydelse i förpackningsindustrin eftersom det kan formas efter produkten oavsett vilken form den har och används därför för förpackning av alla typer av produkter. Plastförpackningar har allt som krävs av ett förpackningsmaterial. Det är formbart, skyddar och sluter tätt. Beroende på vad som ska förpackas används olika metoder.

Read More

Plastförpackningar

Förpackningsprocessen har blivit en viktig och naturlig del i produktionskedjan och även viktig för produkten i sig. Förpackningar kan spela en avgörande roll för både små och stora produkter. Material som trä, papper och plast har länge använts som förpackningsmaterial. Med ny teknik och förbättrade maskiner för förpackning av varor och produkter har plast visat sig vara ett av de mest användbara materialen med många fördelar. Tack vare plastförpackningar kan produkter skyddas från smuts och fukt vilket gör att de håller sig fina och fräscha längre.

Read More

Fördelen med bra förpackning av livsmedel

Det huvudsakliga syftet med livsmedelsförpackningar är att bevara livsmedlen i gott skick tills de sålts och konsumerats. Ett annat syfte som förpackningar kan tjäna är att marknadsföra produkten. Bra förpackningsmetoder är avgörande när det gäller att uppnå båda målen med förpackningen. Om förpackningen görs på rätt sätt blir hållbarheten för livsmedlen längre och ökar därmed tillgängligheten eftersom varorna håller även under länge transporter och kan säljas på fler platser. Utbudet av livsmedelsprodukter ökar dessutom vilket ger kunderna bredare valmöjligheter. Ytterligare en fördel med bra förpackning är att det minskar risken för att livsmedlen förstörs eller att de utsätts för läckage vid transport med mera.

Read More

Revolutionerande Plastförpackningar

Förpackningen är sällan något man tänker på mer än några sekunder, precis när man har köpt eller fått en ny pryl eller livsmedelsprodukt. Förpackningar i plast är däremot något som engagerar många i tillverkningsbranschen och som anpassas efter konsumenters behov och möjligheten att återvinna materialet. Plastens formbarhet gör den till det optimala förpackningsmaterialet för alla typer av produkter. Förpackningarna kan anpassas utifrån färg, vikt, storlek, form, användningsområde, tryck, behov av skydd med mera. Plast kan formas på tusen olika sätt för att tillgodose behov av olika slag, allt från airbags till mobiltelefoner. Plastens formbarhet är förpackningsindustrins största tillgång idag och det tillsammans med att man har utvecklat och förbättrat metoder för plaståtervinning gör plasten till det optimala förpackningsmaterialet.

Read More

Pålitliga maskiner för förpackning av läkemedel

Förpackningar är viktig del i produktionsprocessen för läkemedelsföretag. Kraven på säkerhet gör att läkemedel alltid ska säljas förpackade. Lagerblad är ett företag som har ett brett utbud av förpackningsmaskiner som går att anpassa efter de krav som finns för läkemedelsförpackning. Förpackningar skyddar de medicinska produkterna från att kontamineras eller förorenas och ökar därmed även deras hållbarhet. Det finns regler och föreskrifter om hur läkemedel ska förpackas och vilken information som måste följa med läkemedlen. Att regler kring läkemedelsförpackning följs är viktigt för såväl apotek, vårdpersonal och patienter.

Read More

Förpackningsmaskiner för tillverkning av förpackningar i plast

Tekniken och metoderna för förpackning av produkter och varor har förändrats genom åren, däremot är materialen som används i stort sett de samma. Tack vare maskiner kan fel i förpackningsprocessen orsakade av den mänskliga faktorn minskas eller helt och hållet elimineras eftersom maskinerna förpackar med en precision som är svår att uppnå på annat sätt. Dessutom har det blivit möjligt att använda förpackningsmaterial som trä, papp och plast på ett effektivare sätt. Av dessa material är plast det material som länge har varit viktigast för utvecklingen i förpackningsindustrin.

Read More

Plastens betydelse för livsmedel och tillverkningsindustrin

Förpackning av produkter har blivit en viktig del i tillverkningsbranschen. Tack vare maskiner är det på många sätt även något som har utvecklats mycket snabbt. För några årtionden sedan var förpackningen bara ytterligare en del av logistikkedjan. Utveckling av tekniken för förpackningsmetoderna har gjort det möjligt att förpacka på nya sätt, däremot är råmaterialen som används för tillverkning av förpackningar i stort sett desamma. De vanligaste materialen för förpackning är trä, papp och plast.

Read More

Förpackningsmaskiner skapar bättre förutsättningar för produkternas hållbarhet

Förpackning är inte längre ett separat steg i logistikkedjan. Tack vare ny teknik inom produktionskedjan och nya förpackningsmaskiner har förpackningen av varor kunnat integreras i själva produktionen och gjort processen mer effektiv. Nya förpackningsmaskiner gör det även möjligt att förpacka på ett nytt sätt som inte tidigare var möjligt. Detta gör att risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn minimeras och förpackningarna blir bättre än någonsin.

Read More

Page 2 of 4«1234»