Olika typer av plastförpackningar

Plast som förpackningsmaterial har revolutionerat förpackningsindustrin och möjliggjort tillverkning av nya och innovativa förpackningslösningar. Tack vare materialets formbarhet och flexibilitet kan produkter förpackas i skräddarsydda förpackningar med låg materialåtgång och minimalt med spill. Nedan beskrivs tre typer av vanliga metoder för att förpacka med hjälp av plast:

Read More

Förpackningens roll idag

En produkts förpackning kan bidra enormt mycket till försäljningssiffrorna. Hos en del produkter är förpackningen till och med en del av identiteten, den del som kunderna känner igen och associerar till när de tänker på produkten i fråga. Förutom att bidra till identitet och försäljningssiffror ska en förpackning självklart också skydda produkten, och materialet man väljer beror därför till stor del på vad det är för typ av produkt. Många livsmedel förpackas exempelvis med hjälp av inplastning för att skydda mot bakterier och fukt.

Read More

Varför är plast så populärt för förpackningar?

Under de år som förpackningsbranschen vuxit sig starkare har flertalet olika material varit populära, material som har hjälpt till att göra förpackningarna både starkare och säkrare. Kartong har länge legat i topp, vilket inte är så konstigt om man ser till hur billigt och användbart det är. Sedan plast introducerades i förpackningsindustrin har dock möjligheterna att skapa smarta och intressanta förpackningar blivit enormt mycket större.

Read More

Fördelarna med plastförpackningar för livsmedel

Plast är ett väldigt vanligt material för att förpacka olika produkter och varor. En av de mest förpackade varorna idag är livsmedel, och även här används plast flitigt. Plasten som material hjälper bland annat till att hålla varorna säkra och fräscha. Nedan följer andra fördelar och egenskaper som materialet erbjuder.

Read More

Fördelarna med att använda plast som förpackningsmaterial

Plast har varit ett mycket populärt och väldigt använt material ända sedan man började använda maskiner för att tillverka förpackningar. Materialet har många användbara egenskaper och används därför både för att förpacka och för att transportera varor. Med hjälp av maskiner har man lärt sig att ta vara på de fördelaktiga egenskaperna plast har, som till exempel dess flexibilitet och formbarhet. Genom att använda förpackningsmaskiner kan man dessutom försäkra sig om att förpackningarna är säkra och att produkter och varor anländer till butikens hyllor i gott skick.

Read More

Plastförpackningar och plast som material

Plast är ett vida använt material i förpackningsindustrin sedan en lång tid tillbaka. Det används i olika former och storlekar för alla möjliga typer av produkter. Det finns många skäl till att tillverkare väljer att arbeta med plast som material. Följande är några av de karaktärsdrag som man kan dra nytta av när man arbetar med plast:

Read More

Förpackningsdesign anpassad till E-handel

E-handeln är ett fenomen som växer i rasande takt för varje dag som går. Expressleveranser och möjligheten att köpa vad som helst direkt från vardagsrummet är något som människor kommer att fortsätta utnyttja i framtiden i takt med att tekniken utvecklas. E-handeln är en multimiljardindustri som förpackningsdesignen bör anpassas efter för att klara av de stora volymer av produkter som ska produceras och levereras.

Read More

Mångsidiga plastförpackningar

Plast har blivit ett viktigt material i förpackningsindustrin. När det gäller allt från färdigmat till datortillbehör spelar plastförpackningar en viktig och ibland avgörande roll. Materialets egenskaper är det som ligger bakom dess popularitet och breda användningsområden. Plastförpackningar kan användas för att förpacka alla typer av produkter. Några av de produktgrupper där plastförpackningarna spelar en extra viktig roll presenteras nedan.

Read More

Maskiner för automatisk förpackning – företagets bästa vän

I produktions- och leveranskedjan finns det flera steg och olika delar som är avgörande och särskilt viktiga. En av dessa delar är logistiken. Inom logistiken är förpackningen bland det viktigaste för att allt ska gå så smidigt som möjligt. Utan en bra förpackning kan produkten skadas vilket i längden leder till förluster för företaget både vad gäller produkter men även när det gäller inkomst. Med hjälp av högkvalitativa förpackningsmaskiner har just denna del av produktionskedjan blivit mindre av ett bekymmer inom tillverkningsindustrin.

Read More

Förpackningens avgörande roll

I livsmedelsindustrin är det viktigt att på alla sätt se till att varorna når konsumenten i ett så gott skick som möjligt. För företag i branschen är det även viktigt att kunderna upptäcker varorna. Något som förenar dessa båda nödvändigheter är förpackningar. Få saker är så viktiga för en vara som hur den förpackas eftersom det avgör hur väl den håller sig och hur väl den syns i myllret av andra produkter och varumärken.

Read More

Page 1 of 41234»