Olika typer av plastförpackningar

Plast som förpackningsmaterial har revolutionerat förpackningsindustrin och möjliggjort tillverkning av nya och innovativa förpackningslösningar. Tack vare materialets formbarhet och flexibilitet kan produkter förpackas i skräddarsydda förpackningar med låg materialåtgång och minimalt med spill. Nedan beskrivs tre typer av vanliga metoder för att förpacka med hjälp av plast:

Read More

Förpackningens roll idag

En produkts förpackning kan bidra enormt mycket till försäljningssiffrorna. Hos en del produkter är förpackningen till och med en del av identiteten, den del som kunderna känner igen och associerar till när de tänker på produkten i fråga. Förutom att bidra till identitet och försäljningssiffror ska en förpackning självklart också skydda produkten, och materialet man väljer beror därför till stor del på vad det är för typ av produkt. Många livsmedel förpackas exempelvis med hjälp av inplastning för att skydda mot bakterier och fukt.

Read More