Varför är plast så populärt för förpackningar?

Under de år som förpackningsbranschen vuxit sig starkare har flertalet olika material varit populära, material som har hjälpt till att göra förpackningarna både starkare och säkrare. Kartong har länge legat i topp, vilket inte är så konstigt om man ser till hur billigt och användbart det är. Sedan plast introducerades i förpackningsindustrin har dock möjligheterna att skapa smarta och intressanta förpackningar blivit enormt mycket större.

Read More