Hur användbara är plastförpackningar?

Plast har länge varit ett viktigt material i förpackningsindustrin. Utveckling i tekniken har lett till bättre förpackningsmaskiner som tar tillvara på plastens alla möjligheter, fördelar och egenskaper. Plast har en fantastisk förmåga att bevara och förlänga hållbarheten på livsmedel. När livsmedel förpackas omedelbart efter produktion eller skörd minskar dessutom risken för att de utsätts för fukt eller smuts som kan förstöra. Täta förpackningar underlättar även transport och förvaring av livsmedel.

Read More

Förpackningsmaskiner för alla produktgrupper

Förpackningar har en betydande funktion både när det gäller utseende på en produkt men även hållbarhet. Plast är ett material som har fått stor betydelse i förpackningsindustrin eftersom det kan formas efter produkten oavsett vilken form den har och används därför för förpackning av alla typer av produkter. Plastförpackningar har allt som krävs av ett förpackningsmaterial. Det är formbart, skyddar och sluter tätt. Beroende på vad som ska förpackas används olika metoder.

Read More