Fördelen med bra förpackning av livsmedel

Det huvudsakliga syftet med livsmedelsförpackningar är att bevara livsmedlen i gott skick tills de sålts och konsumerats. Ett annat syfte som förpackningar kan tjäna är att marknadsföra produkten. Bra förpackningsmetoder är avgörande när det gäller att uppnå båda målen med förpackningen. Om förpackningen görs på rätt sätt blir hållbarheten för livsmedlen längre och ökar därmed tillgängligheten eftersom varorna håller även under länge transporter och kan säljas på fler platser. Utbudet av livsmedelsprodukter ökar dessutom vilket ger kunderna bredare valmöjligheter. Ytterligare en fördel med bra förpackning är att det minskar risken för att livsmedlen förstörs eller att de utsätts för läckage vid transport med mera.

Read More

Revolutionerande Plastförpackningar

Förpackningen är sällan något man tänker på mer än några sekunder, precis när man har köpt eller fått en ny pryl eller livsmedelsprodukt. Förpackningar i plast är däremot något som engagerar många i tillverkningsbranschen och som anpassas efter konsumenters behov och möjligheten att återvinna materialet. Plastens formbarhet gör den till det optimala förpackningsmaterialet för alla typer av produkter. Förpackningarna kan anpassas utifrån färg, vikt, storlek, form, användningsområde, tryck, behov av skydd med mera. Plast kan formas på tusen olika sätt för att tillgodose behov av olika slag, allt från airbags till mobiltelefoner. Plastens formbarhet är förpackningsindustrins största tillgång idag och det tillsammans med att man har utvecklat och förbättrat metoder för plaståtervinning gör plasten till det optimala förpackningsmaterialet.

Read More

Pålitliga maskiner för förpackning av läkemedel

Förpackningar är viktig del i produktionsprocessen för läkemedelsföretag. Kraven på säkerhet gör att läkemedel alltid ska säljas förpackade. Lagerblad är ett företag som har ett brett utbud av förpackningsmaskiner som går att anpassa efter de krav som finns för läkemedelsförpackning. Förpackningar skyddar de medicinska produkterna från att kontamineras eller förorenas och ökar därmed även deras hållbarhet. Det finns regler och föreskrifter om hur läkemedel ska förpackas och vilken information som måste följa med läkemedlen. Att regler kring läkemedelsförpackning följs är viktigt för såväl apotek, vårdpersonal och patienter.

Read More