Förpackningsmaskiner för tillverkning av förpackningar i plast

Tekniken och metoderna för förpackning av produkter och varor har förändrats genom åren, däremot är materialen som används i stort sett de samma. Tack vare maskiner kan fel i förpackningsprocessen orsakade av den mänskliga faktorn minskas eller helt och hållet elimineras eftersom maskinerna förpackar med en precision som är svår att uppnå på annat sätt. Dessutom har det blivit möjligt att använda förpackningsmaterial som trä, papp och plast på ett effektivare sätt. Av dessa material är plast det material som länge har varit viktigast för utvecklingen i förpackningsindustrin.

Read More

Plastens betydelse för livsmedel och tillverkningsindustrin

Förpackning av produkter har blivit en viktig del i tillverkningsbranschen. Tack vare maskiner är det på många sätt även något som har utvecklats mycket snabbt. För några årtionden sedan var förpackningen bara ytterligare en del av logistikkedjan. Utveckling av tekniken för förpackningsmetoderna har gjort det möjligt att förpacka på nya sätt, däremot är råmaterialen som används för tillverkning av förpackningar i stort sett desamma. De vanligaste materialen för förpackning är trä, papp och plast.

Read More

Förpackningsmaskiner skapar bättre förutsättningar för produkternas hållbarhet

Förpackning är inte längre ett separat steg i logistikkedjan. Tack vare ny teknik inom produktionskedjan och nya förpackningsmaskiner har förpackningen av varor kunnat integreras i själva produktionen och gjort processen mer effektiv. Nya förpackningsmaskiner gör det även möjligt att förpacka på ett nytt sätt som inte tidigare var möjligt. Detta gör att risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn minimeras och förpackningarna blir bättre än någonsin.

Read More