Förpackningsmaskiner – En viktig del i tillverkningsprocessen

Det är viktigt att skydda sina produkter under långa transporter och under hantering mellan olika mottagare. Vissa produkter färdas långt med lastbil, båt, tåg eller flyg innan de når fram till kunden.
Tack vare dagens moderna förpackningar plast skyddas produkterna mot fukt och stötar, platsen är tålig och hjälper till att hålla produkterna på plats under transport och uppackning.

Read More

Bra förpackningar och inslagning är avgörande för en produkt!

Branscher som drivs av tillverkning växer allt snabbare och blir allt viktigare på marknaden. Tillväxten av industrisektorn spelar en viktig roll och nya sätt efterfrågas för att utnyttja teknik för att effektivisera processer ytterligare.
Under åren har packning av produkter utvecklats en hel del. Tidigare sågs det som något som endast var nödvändigt för logistiska ändamål och det fanns hela avdelningar av anställda som skötte distributionen men nu har högteknologiska maskiner ersatt dessa arbetsuppgifter.
Idag är förpackningen mycket mer än bara en produkt i en kartong. Numera packas och levereras alla typer av produkter och varor på bara någon dag och skickas till kund, allt från elektronik, möbler och mat. Konsumenten förväntar sig en snabb leverans.

Förpackningsmaskiner anpassade för försändelser hanterar mer än bara själva förpackningen, maskinen kan känna av storlek på varan och direkt anpassa kartongen därefter. Maskinen kan även hantera adressering, iläggning av fakturor mm. Det finns många bra kvalitetsmaskiner på marknaden som både förenklar och förbättra förpackningsmomentet, rätt maskin kan spara både tid och pengar på sikt. Förpackningsmaskiner inplastning är särskilt användbara för livsmedel, multipack och produkter med eller utan tråg. Dessa maskiner är byggda och designade på ett sätt att de kan hantera även den mest komplicerade delarna i förpackningsprocessen.

Read More

Plast för smart paketering

Användningen av förpackningsmaskiner har utan tvekan förenklat för de verksamheterna inom tillverkningsindustrin och den logistiska delen av den. En annan viktig fördel med att använda maskinerna för packning är bättre utnyttjande av råvaran. Även om den teknik som används för att förpacka olika varor har förändrats, är de råvaror som används för förpackningar mer eller mindre desamma. Kartong och plast har varit sådana material som har kvarstått trots att tekniken av förpackningsmomentet har förändrats genom åren.

När det gäller plast är den största fördelen att det är ett råmaterial som enkelt kan hanteras och formas efter önskemål och behov, trots att metoden och syftet med förpackningar har utvecklats, anses plast fortfarande vara en viktig faktor för förpackningar. Kombinationen förpackningar plast och kartong ger ett extra bra skydd vid transport och hantering av produkterna.
Med dagens e-handlare som utlovar expressleveranser har trycket hos logistikföretagen ökat och det är extra viktigt att produkterna är förpackade på ett sätt så det inte finns någon risk för skador vid hanteringen.

Read More

Vilken roll spelar förpackningsmaskiner för livsmedelsprodukter?

Vi lever i en värld där de produkter som vi använder har blivit lika viktigt som de tre grundläggande krav för överlevnad. Mat, kläder, husrum är de väsentliga saker tillsammans med pengar som är den viktigaste faktorn för att köpa alla dessa produkter människor är så vana vid. Det finns inga tendenser som tyder på att den ständigt ökande konsumtionen kommer vända neråt.

På grund av den start-up kulturen som vi lever i, har fler och fler börjat inse potentialen med att starta sina egna industrier och fabriker.

Read More