Nya produkter kräver nya förpackningsmetoder

Förpackningsindustrin är helt beroende av produkterna som förpackas och måste därför följa med i utvecklingen när produkter eller förutsättningar förändras. Kvaliteten av en produkt avgörs idag av mer än produkten i sig. Allt i anslutning till en produkt ska idag kontrolleras, inte minst förpackningen. Företag, som exempelvis Lagerblad Förpackningsmaskiner, som tillhandahåller förpackningsmaskiner av hög kvalitet har revolutionerat förpackningsindustrin och förbättrar i slutändan produktens kvalitet. De har allt från maskiner som gör specifika uppgifter till automatiska maskiner som klarar av hela logistikkedjan.

Read More

Förpackningsmaskiner- En viktig del i tillverkningsprocessen

Det är viktigt att skydda sina produkter under långa transporter och under hantering mellan olika mottagare. Vissa produkter färdas långt med lastbil, båt, tåg eller flyg innan de når fram till kunden.
Tack vare dagens moderna förpackningar plast skyddas produkterna mot fukt och stötar, plasten är tålig och hjälper till att hålla produkterna på plats under transport och uppackning.

Read More

Plastförpackningar för säker hantering och förvaring

I början av produktindustrin låg största fokus på själva produkten. Men efter en tid stod det klart att en tilltalande förpackning säljer. Numera tittar kunderna på din förpackning och därför är det viktigt att ha en snygg och tilltalande förpackning för just din produkt.
Lagerblad Förpackningsmaskiner kan genom sina förpackningsmaskiner erbjuda ett bra sätt för dina produkter att förpackas på ett säkert och snyggt sätt.

Read More